Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

Poreske prijave i ostali dokumenti bez pečata

Objavljeno u Društvo

Objavljeno January 05, 2013 Nema komentara

Ministar finansija i privrede Mladjan Dinkić doneo je Objašnjenje u vezi sa upotrebom pečata u dokumentima koji se koriste u poreskopravnom odnosu.

Prema objašnjenju nije obavezna upotreba pečata na poreskim prijavama.

Odredbom člana 25. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11) propisano je, da društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva, ako zakonom nije drugačije propisano.

U skladu sa navedenom zakonskom odredbom, a imajući u vidu da poreskim zakonima nije propisana obaveza upotrebljavanja pečata pri podnošenju dokumenata u poreskopravnom odnosu, poreski obveznici nisu dužni da upotrebljavaju pečat u dokumentima koja podnose Poreskoj upravi (npr. Poreske prijave, zahtevi i dr).

Nema komentara

Trenutno nema komentara u vezi Poreske prijave i ostali dokumenti bez pečata. Možda želite da dodate Vaš komentar ?

Ostavite komentar