Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

15.02.2013 godine dospeva za plaćanje prva tromesečna akontacija poreza

Objavljeno u Društvo

Objavljeno February 12, 2013 Nema komentara

pareSlužba lokalne poreske administracije grada Vranja koja se bavi poslovima utvrđivanja,naplate i kontrole lokalnih javnih prihoda,obaveštava poreske obveznike,fizička i pravna lica,da dana 15.02.2013 godine dospeva za plaćanje prva tromesečna akontacija  poreza na imovinu i naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine u visini obaveze za poslednje tromesečje predhodne godine.U suprotnom,od 16. februara na dospelu obavezu obračunavaće se kamata  u skladu sa propisom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.
Poreskim  obveznicima koji su stekli uslov za uslovni otpis kamate i mirovanje poreskog duga na dan 31.10.2012 godine,ukoliko ne izmire tekuću obavezu –prvu tromesečnu akontaciju koja dospeva 15.02.2013 godine poreski dug biće uvećan za pripadajuću kamatu za svaki dan kašnjenja na dan 01.03.2013 godine.

Nema komentara

Trenutno nema komentara u vezi 15.02.2013 godine dospeva za plaćanje prva tromesečna akontacija poreza. Možda želite da dodate Vaš komentar ?

Ostavite komentar