Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

Najviše 120 litara regresiranog goriva po hektaru

Objavljeno u Društvo

Objavljeno April 17, 2013 Nema komentara

PSSSPravno lice ,preduzetnik i fizičko lice imaju pravo na korišćenje regresa za gorivo ako pored uslova propisanih zakonom kojim se uredjuju podsticaji u poljoprivredi kupe najviše 120 litara goriva po hektaru,rekla je Suzana Jerkić savetodavac u vranjskoj Poljoprivrednoj stručnoj savetodavnoj Službi.Od 120 litara goriva po hektaru 60 treba kupiti u periodu od 1.aprila do 31.maja za prolećnu setvu i 60 litara goriva po hektaru kupiti  od 15.septebra do 30.novembra za jesenje radove.Jerkovićeva navodi da se licu odobrava iznos od 50 dinara po litru goriva.Zahtev za ostvarivanje prava na regresirano gorivo podnosi se u 2 primerka Ministarstvu finansija i privrede Upravi za trezor.

Nema komentara

Trenutno nema komentara u vezi Najviše 120 litara regresiranog goriva po hektaru. Možda želite da dodate Vaš komentar ?

Ostavite komentar