Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

Zaštitnici građana u 2012. godini podneto više od 400 pisanih pritužbi

Objavljeno u Društvo

Objavljeno April 11, 2013 Nema komentara

 Maja JovanovicZaštitniku građana grada Vranja može da se obrati svako ko smatra da mu je aktom ili radnjom organa uprave ili javne službe, povređeno neko pravo. U izveštaju koji će Maja Jovanović, gradska ombudsmanka, podneti na sednici Skupštine grada stoji da je u 2012.godini bilo ukupno 423 pisane i 541 usmena pritužba građana, dok je nastavljeno postupanje i po 54 predmeta koja su preneta iz 2011.godine. Najveći broj pisanih pritužbi odnosi se na rad Gradskog veća kao i na Sekretarijat za urbanizam i imovinsko-pravne poslove. Od ostalih organa, najveći broj pisanih pritužbi odnose se  na račun Pravosudnih organa i Policijske uprave. Kada govorimo o usmenim prijavama,građani su najveći broj pritužbi uputili na rad Pio fonda,Direkcije za izgradnju i Elektrtodistribucije.Kako stoji u izveštaju,veoma je mali broj pritužbi podnetih od strane osoba sa invaliditetom i to uglavnom zbog nepristupačnosti objekata. Zaštitniku se građana se obratilo i nekoliko pripadnika romske nacionalne manjine koji su se žalili na prisutnost diskriminacije. Zštitnik građana se aktivno uključio i u rešavanje nekoliko slučajeva u kojima su povređena prava deteta. Kao najveći problem,u izveštaju se i dalje pominje ostvarivanje prava žrtava porodičnog nasilja .

Nema komentara

Trenutno nema komentara u vezi Zaštitnici građana u 2012. godini podneto više od 400 pisanih pritužbi. Možda želite da dodate Vaš komentar ?

Ostavite komentar