Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

Poljoprivrednici mogu da kupe regresirano gorivo do 31. maja na pumpama NIS-a

Objavljeno u Društvo

Objavljeno May 21, 2013 Nema komentara

Benziinska pumpaPoljoprivrednici mogu da kupe regresirano gorivo do 31. maja na pumpama NIS-a. Pravo na kupovinu maksimalno 60 litara regresiranog goriva po hektaru za prolećnu setvu imaju registrovani poljoprivrednici, preduzetnici i preduzeća. Zahtev za ostvarivanje prava za regres za gorivo podnosi se u dva primerka Ministarstvu finansija i privrede – Uprava za trezor:za prolećne radove – od 1. maja do 30. juna tekuće godine, na Obrascu 1,za jesenje radove – najkasnije do 15. decembra tekuće godine, na Obrascu 2.
Uz zahtev podnosi se i original fiskalnog isečka na čijoj poleđini je ovlašćeni distributer koji ga je izdao, upisao broj poljoprivrednog gazdinstva i overio ga pečatom i potpisom.

Nema komentara

Trenutno nema komentara u vezi Poljoprivrednici mogu da kupe regresirano gorivo do 31. maja na pumpama NIS-a. Možda želite da dodate Vaš komentar ?

Ostavite komentar