Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

Dug za struju na 120 rata

Objavljeno u Društvo

Objavljeno July 26, 2013 Nema komentara

Elektrodistribucija VranjeUpravni odbor Elektroprivrede Srbije usvojio je danas odluku o reprogramu duga za struju, kojim će dužnicima biti omogućeno da stari dug plate i na 120 rata. Nova mogućnost reprogramiranja duga biće moguća od 15. avgusta do 30. novembra ove godine, saopštio je EPS.”Ovo je finalni reprogram i poslednja prilika da neplatiše reše nagomilane dugove”, poručuju iz te kompanije i dodaju da je nova mogućnost reprogramiranja usvojena na inicijativu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.Stari dug podrazumeva dugovanja za električnu energiju dospela na dan 31. maj, a koja su neizmirena do 31. jula.Dužniku koji odluči da 60 odsto duga plati ođednom biće otpušteno 40 odsto dugovanja. Stara dugovanja mogu da se, zavisno od visine duga, izmire u rasponu od 12 do 120 rata.Reprogram do 60 rata podrazumeva otpust dela duga koji se kreće od 15 do 35 odsto.Plaćanje duga u rasponu od 60 do 120 rata ne uključuje otpust duga. Tokom reprograma ne obračunava se kamata na iznos reprogramiranog duga. Da bi dužnik potpisao sporazum o reprogramu potrebno je da se obrati lokalnoj distribuciji, a jedan od uslova je i izmirenje mesečnog računa za električnu energiju utrošenu u junu.

Nema komentara

Trenutno nema komentara u vezi Dug za struju na 120 rata. Možda želite da dodate Vaš komentar ?

Ostavite komentar