Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

Penzioneri odlaze na desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 domaćih banja

Objavljeno u Društvo

Objavljeno March 05, 2014 Nema komentara

PIORepublički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je oglas za penzionere da se jave za odlazak na besplatanu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 domaćih banja. Na rehabilitaciju će otići oko 10.500 starosnih, invalidskih i porodičnih penzionera svih kategorija. Pravo da se jave na konkurs, koji traje do 16. marta, imaju svi penzioneri čije su penzije niže od 24.170 dinara. Uslov je i da nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina, a za poljoprivrednike i najmanje deset godina “poljoprivrednog” staža osiguranja. Uz prijavu se prilaže i penzijski ček za januar ili februar 2014. godine, dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima, fotokopija lične karte, postojeća medicinska dokumentacija i potpisana izjava (na propisanom obrascu prijave) o drugim ličnim primanjima i da u poslednjih pet godina nisu koristili rehabilitaciju o trpšku Fonda. Besplatan boravak uključuje i lekarski pregled, terapiju, i troškove prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. 
Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad. Prijave se podnose opštinskim organizacijama penzionera, prema mestu prebivališta.

Nema komentara

Trenutno nema komentara u vezi Penzioneri odlaze na desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 domaćih banja. Možda želite da dodate Vaš komentar ?

Ostavite komentar