Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

Od danas moguća promena operatera u fiksnoj telefoniji

Objavljeno u Društvo

Objavljeno April 01, 2014 Nema komentara

TelefoniUsluga prenosa broja u fiksnoj telefoniji odnosno zamena operatora uz zadržavanje postojećeg broja, moguća je od danas po ceni od 165 dinara bez PDV-a koja se plaća operatoru kod kog se prelazi.Pravilnik o prenosivosti broja, koji je donet na sednici UO RATEL-a 24. juna 2011. godine, propisuje uslove koje treba da ispune operatori, pretplatnici i Agencija, pri čemu se odredbe ne odnose na operatore javne mobilne komunikacione mreže i nacionalne brojeve za usluge javne mobilne komunikacione mreže iz Plana numeracije. Takođe, Pravilnik predviđa da pretplatnik koji je izvršio prenos broja ne može ponovo da traži prenos istog broja u periodu kraćem od šest meseci, kao i da pretplatnik od operatora primaoca broja ne može da zahteva prenošenje dodatnih usluga koje je imao kod prethodnog operatora.Podnošenje zahteva za prenos broja operatoru primaocu broja ujedno se smatra i zahtevom za raskid ugovora između pretplatnika i operatora davaoca broja, a ugovor se raskida u trenutku isključenja broja iz prethodne mreže.

Nema komentara

Trenutno nema komentara u vezi Od danas moguća promena operatera u fiksnoj telefoniji. Možda želite da dodate Vaš komentar ?

Ostavite komentar