Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

27.decembra 7.sednica Skupština grada

Objavljeno u Politika

Objavljeno December 21, 2012 Nema komentara

U četvrtak, 27. decembra, sa početkom u 09.00 sati, biće održana sedma sednica Skupštine grada, na kojoj će biti razmatrano preko 40. tačaka dnevnog reda. Na sednici će, između ostalog, biti reči o Predlogu programa rada Skupštine grada Vranja za 2013. godinu, Predlogu odluke o lokalnim komunalnim taksama, Predlogu odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge koje vrši Gradska uprava  grada Vranja, Predlogu odluke o uslovnom otpisu kamata  i mirovanju poreskog duga, Predlogu odluke o akustičkom zoniranju i merama  za zaštitu od buke na teritoriji grada Vranja, Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnoj inspekciji, Predlogu odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju grada Vranja, Predlogu lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji grada Vranja za period od 2013-2016. godine, Izveštaju o funkcionisanju prevoza na teritoriji grada Vranja, Izveštaju o stanju u oblasti  snabdevanja stanovništva vodom za piće grada Vranja za period od 01. 01. 2012. do 31. 10. 2012. godine, kao i o Porgramima rada sa Finansijskim planovima za 2013. godinu svih javnih ustanova i preduzeća na teritoriji Grada Vranja.

Nema komentara

Trenutno nema komentara u vezi 27.decembra 7.sednica Skupština grada. Možda želite da dodate Vaš komentar ?

Ostavite komentar