Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

Javni poziv udruženjima građana za članstvo u radnoj grupi za reviziju LAP-a

Objavljeno u Društvo

Objavljeno January 10, 2019 Nema komentara

Grad Vranje, USAID Projekat za odgovornu vlast i organizacija “Transparentnost Srbija” uputili su Javni poziv udruženjima građana, da predlože svoje predstavnike za kandidate, odnosno pojedincima da se kandiduju, za članstvo u radnoj grupi za reviziju i finalizaciju Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Vranja. Lokalni antikorupcijski plan (LAP) je dokument koji usvaja svaka lokalna samouprava, u kome se utvrđuju rizici od korupcije u radu lokalnih javnih institucija i predviđaju aktivnosti na otklanjanju tih rizika. LAP preventivno deluje na nastanak korupcije, kroz povećanje transparentosti u radu javnih institucija, jačanje kontrole nad radom javnih službi, uvođenje kriterijuma za donošenje odluka, kao i kroz aktivnije uključivanje javnosti u donošenje odluka. Grad Vranje je antikorupcijski plan usvojio još 2015. godine, čime je postao jedna od prvih lokalnih samouprava koja je ovoj važnoj temi posvetila dužnu pažnju. Uključivanje predstavnika građana, odnosno organizacija civilnog društva je od velike važnosti za kvalitet svakog LAP-a, jer oni informacijama kojima raspolažu, kao korisnici usluga gradskih institucija i kao predstavnici javnosti, imaju korektivnu ulogu perspektivi iz koje javni službenici posmatraju određene nadležnosti i usluge Grada. Osim toga, uključivanjem predstavnika javnosti u izradu LAP-a, on postaje dokument cele lokalne zajednice, a ne samo lokalne samouprave. Prijavljivanje se vrši na adresu Transparentnost Srbija, Palmotićeva 31, 11000 Beograd i Grad Vranje, Gradska uprava, ul. Kralja Milana br.1, 17500 Vranje, sa naznakom “Javni poziv za učešće u reviziji i finalizaciji LAP Vranje” Rok za podnošenje prijava je 22. januar 2019. godine.

Nema komentara

Trenutno nema komentara u vezi Javni poziv udruženjima građana za članstvo u radnoj grupi za reviziju LAP-a. Možda želite da dodate Vaš komentar ?

Ostavite komentar