Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

SNP najoštrije osuđuje neodgovorno i bezobrazno ponašanje direktorke Turističke organizacije Vranje

Objavljeno u Politika

Objavljeno March 28, 2019 Nema komentara

Gradski odbor Srpske narodne Partije Vranje najoštrije osuđuje neodgovorno i bezobrazno ponašanje direktorke Turističke organizacije Vranje povodom podnošenja radi usvajanja izveštaja o organizaciji kulturne manifestacije „Dani Vranja 2018“.
Gradski odbor Srspke narodne Partije je došao u posed izveštaja koji je zvanično u kabinetu gradonačelnika zaveden pod brojem 17 od 03.12.2018 godine kao i ostale izmene i dopune istog koje su poslate.
Ovakva izveštaj ekonomska struka još nije videla i isti je sporan i sve ukazuje da se u konkretnom slučaju radi o nenamenskom trošenju para i da se radi o „lopovluku“
Nakon uvodnog dela izveštaja gde je prikazana struktura potrošenog novca slede prilozi – računi.
Prvi računi na koje se nalilazi jesu mnogobrojni fiskalni računi jedne trgovisnke radnje koji datiraju svi od 15.08-19.08.2018 godine dakle 5 dana pre početka manifestacije. A iz računa se utvrđuje da je neko kupovao kilogram pasulja tetovac, čašu jogurt, euro krem od 50 grama, veknu hleba, pileći batak, jednu biorazgradivu kesu, svinjski but bez kosti 780 grama, kvasac, jednu flašu koka kole, jednu napolitanku sa čokoladom Soko Štark. Kada se dobro pogledaju ovi fiskalni računi jasno se vidi da je neko zamolio kasirku da im sakupi fiskalne račune i da im na kraju dana preda kako bi opravdali deo potrošenog novca.
Računi koje je izdala agencija Galeton su od istog dana i jedan je na iznos od 330.000,oo dinara, drugi na iznos od 498.000,oo dinara a treći na iznos od 180.000,oo dinara. Jedna stavka koja se tiče bine i ozvučenja rastavljena je na tri posebne stavke kako bi se izbegla javna nabavka.
Arben Šaćipi PR Beni – Vali iz Bujanovca koji je ispostavo račun na iznos od 500.000,oo dinara ne bi bio sporan da osnovna delatnost ovog preduzetknika nie prodaja robe na tezgi na pijaci u Bujanovcu. Međutim isti je 20-tak dana pre manifestacije svojoj osnovnoj delatnosti dodao i umetničke usluge, ali postavlja se pitanje koje usluge organizacije nastupa i grupa i samostalnih izvođača je izvršio ovaj preduzetnik kada je te usluge zapravo izvršio „Toša Mnadžment i produkcija“ iz Beograda koji su zapravo sve organizovali i u tom pogledu za izvršene usluge i ispostavili fakture.
Tu su i dobro poznati računi televizije Info puls i Niboi Vranje vlasnice Ivana Metodijev iza koje televizije zapravo stoje ljudi iz Jedinstvene Srbije a direktorka je upravo iz te stranke.
Kada smo kod ljudi iz Jedinstvene Srbije tu je angožvanje di džeja Selekte kadra Jedinstvene Srbije za iznos od 22.000,oo dinara, kao i računi firme „PA-PA komerca“ izdvojen objekat „Vila Raj“ na ukupan iznos od 114.830,oo dinara. Inače jedan od suvlasnika firme „PA-PA komerc je upravo di džej Selekta.
Dakle direktorka postaje kraljica nepotizma jer je za ovu manifesaciju nemareći za sukob interesa angažovala ljude iz svoje stranke i za to im platila.
I na kraju tu je štampani materijal gde se jasno vidi da postoji nesrazmera između broja otrpemnice i broja računa. Broj otpremnice je 4241 a broj računa je 35.

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu na teret sredstava budžetskih korisnika predviđa da sve fakture koje se ispostavljaju javnim ustanovama moraju biti pre toga registrovane kod Centralnog registra koji se vodi kod Ministarstva finansija-Uprave za trezor.
Ovde se postavlja opravdano pitanje da li su sve fakture koje su priložene uz izveštaj registrovane kod Centralnog registra faktura pre nego što su ispostavljene Turističkoj organizaciji Vranje. Jer ako nisu onda organizacioni odbor i Gradsko veće nailaze na veliki problem prilikom usvajanja istog jer usvajanjem istog i oni čine krivično delo i postaju saučesnici u evidntnoj „pljački para građana Vranja“
Inače rok za podnošenje i usvajanje izveštaja je 60 daana od dana završetka manifestacije. Pa postavljamo pitanje rukovodstvu grada Vranja zašto uopšte i usvajaju izveštaj koji je probio sve rokove i ne pokrenu proceduru za smenu direktorke Turističke organizacije Vranja? Gradsko veće je u velikim problemima, jer ovakvim tolerisanjem u pogledu usvajanja izveštaja čine krivično delo prikrivanje, a eventualnm usvajanjem čine krivično delo pomaganje kao oblik saučesništva u nenamenskom i protivzakonitom trošenju novčanih sredstava od strane rukovodstva Turističke organizacije Vranja.
Da bi Gradsko veće grada Vranja izašlo iz ovog začaranog kruga Gradski odbor SNP Vranje zahteva od Gradskog veća da na današnjoj sednici odbije izveštaj o manifestaciji „Dani Vranja 2018“ zbog nezakonitog i nenamenskog trošenja para, da se gradskom pravobranilaštvu naloži da podnse odgovarajuće krivične prijave protiv direktorke i ostalih rukovodioca Turističke organizacije Vranja i da se pokrene procedura smene direktorke Turističke organizacije Vranja.
Ukoliko Gradsko veće ne postupi po ovom zahtevu onda i sama gradska vlast postaje saučesnik direktorke Turističke organizacije Vranje.

Nema komentara

Trenutno nema komentara u vezi SNP najoštrije osuđuje neodgovorno i bezobrazno ponašanje direktorke Turističke organizacije Vranje. Možda želite da dodate Vaš komentar ?

Ostavite komentar