Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

GO Srpske narodne Partije Vranje trazi razresenje direktorke TO Vranje

Objavljeno u Politika

Objavljeno April 22, 2019 Nema komentara

Gradski odbor Srpske narodne Partije Vranje ističe da i posle dve nedelje od kako je Gradsko veće pozvano da pokrene postupak razrešenja direktorke Turističke organizacije Vranje još nema reakcije po tom pitanju.Ono što građani Vranja treba da znaju jeste da blagovremenim saopštenjem u vezi izveštaja o kulturnoj manifestaciji „Danima Vranja 2018“ sprečili smo organizacioni odbor a kasnije i Gradsko veće da usvoji izveštaj. Organizacioni odbor na čelu sa gradonačelnikom donelo je odluku da kada je reč o finansijskom izveštaju bilo nenamensko trošenje sredstava a nenamensko trošenje je utvrdila i stručna komisija sastavljena od članova odeljenja za finansije i budžet grada Vranja sa napomenom da li je bilo zloupotrebe to je u nadležnosti odeljenja Privrednog kriminala PU u Vranju. Iz napred navedenog Gradsko veće nije ni htelo da na svojoj sednici na dnevnom redu stavu kao tačku usvajanje izveštaja o kulturnoj manifestaciji „Danima Vranja 2018“ S, obzirom da je izveštaj o kulturnoj manifestaciji „Dani Vranja 2018“ sastavni deo izveštaja o poslovanju Turističke organizacije Vranje za 2018-tu godinu, to izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vranje za 2018-tu godinu ne može biti usvojen imajući u vidu da je utvrđeno nenamensko trošenje novčanih sredstava.Nenamensko trošenje budžetskih sredstava utvrđeno je na iznos od tri miliona dinara koliko glasi izveštaj o kulturnoj manifestaciji „Danima Vranja 2018“, pa se postavlja opravdano pitanje koliko je onda nenamenski potrošeno i bilo zloupotrebe na iznos od oko 50 miliona dinara koliko je budžet Turističke organizacije Vranje?Nenamensko trošenje sredstava predstavlja krivično delo a kako je usvojeno da je bilo nenamenskog trošenja sredstava od strane organizacionog odbora koji čine većnici na čelu sa gradonačelnikom, to je Gradsko veće u obavezi da podnese krivičnu prijavu protiv direktorek Turističke organizacije Vranje i ostalih rukovodioca Turističke organizacije Vranja i da se pokrene procedura smene direktorke Turističke organizacije Vranja,navodi se u saopstenju Srpske narodne Partije Vranje.Ukoliko Gradsko veće ne postupi po ovom zahtevu onda i sama gradska vlast postaje saučesnik direktorke Turističke organizacije Vranje.
Kako je predsednik Skupštine zakazao sednicu očekujemo da na njoj jedna od tačaka dnevnog reda bude razrešenje i imenovanje novog direktora Turističke organizacije Vranje, jer nenamensko trošenje novčanih sredstava u vezi kulturne manifestacije „Dani Vranja 2018“ i ne usvajanje izveštaja o poslovanju Turističke organizacije Vranje predstavljaju dovoljni pravni razlozi za donošenje takve odluke.
Jer ako smo na sednicama Skupštine tokom 2016-te godine mogli da razrešavamo direktore iz SPS zbog neusvajanja izveštaja o poslovanju, onda možemo i sada da razrešimo kadra JS i Turističku organizaciju Vranje predamo stranci koja ima sposobijeg kadra za vođenje iste.
Ako Vam je i ovo malo za razrešenje direktorke Turističke organizacije Vranje, onda daćemo Vam još jedan razlog.
Naime, Vesna Petrović direktorka Turističke organizacije Vranje je paralelno od imenovanja u ovoj javnoj ustanovi pa sve do donošenja rešenje od strane Agencije za privredne registre BD 89/2019 od 09.01.2019 godine bila u sukobu interesa jer je vršila funkciju direktora i u privatnom preduzeću „Pint Elektronik“ koje je u vlasništviu njenog supruga. Član 30 stav 1 Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije kaže da funkcioner ne može da obavlja drugi posao ili delatnost za vreme vršenja javne funkcije koja zahteva rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad. Kako je posao direkora Turističke organizacije Vranje posao sa punim radnim vremenom ista nije smela biti direktor u drugom privrednom društvu. A pored toga prema saznanjima kojima raspolažemo od strane radnika koji rade na planinarskom domu „Besna Kobila“ postoje indicije da je direktorka zloupotrebila svoj službeni položaj tako što je naručila radijatore koje je isporučila upravo njena porodična firma i to za vreme dok je ona u njoj bila direktor paralelno sa funkcijom direktora u Turističkoj organizaciji Vranje.
I na kraju opet napominjemo da bi Gradsko veće sačuvalo svoju časti obraz treba hitno da razreši Vesnu Petrović sa funkcije direktora Turističke organizacije Vranje, da se protiv nje podnesu krivične prijave i da se Turistička organizacija Vranje preda stranci koja ima stručni kadar ja jasnom vizijom i planom razvoja ove ustanove.

Nema komentara

Trenutno nema komentara u vezi GO Srpske narodne Partije Vranje trazi razresenje direktorke TO Vranje. Možda želite da dodate Vaš komentar ?

Ostavite komentar