Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

Vranje u drugi krug selekcije za realizaciju projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“

Objavljeno u Društvo

Objavljeno July 09, 2019 Nema komentara

Grad Vranje nalazi se među 12 lokalnih samouprava koje su ušle u drugi krug selekcije za realizaciju projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji uz stručnu i administrativnu podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture realizuje Koordinaciono telo za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji, za period od 2016. do 2025. godine i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju „GIZ“.Tim povodom u maloj sali Skupštine grada održan je sastanak predstavnika GIZ-a sa svim relevantnim akterima i donosiocima odluka na lokalu, uz učešće gradonačelnika Vranja dr Slobodana Milenkovića i gradskog većnika Dejana Ivanovića. Kako je istakao gradonačelnik Milenković tom prilikom gradsko rukovodstvo uložilo je velike napore na definisanju plana konkretnih mera i realizaciji ciljeva, kako bi  doprineli lakšem i efikasnijem ostvarivanju prava, i smanjenju siromaštva kod romske populacije. „Osim postojanja Kancelarije za zaštitu ličnih i kolektivnih prava romske nacionalne manjine, nastojanja gradskog rukovodstva usmerena su na primeni održive politike i dugoročnog rešavanja problema, što je rezultovalo usvajanjem Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Romkinja“, rekao je Milenković i naglasio da je aktivna uloga lokalne vlasti u cilju osnaživanja romskog stanovništva, u bliskoj korelaciji sa nacionalnim i međunarodnim zakonodavnim okvirima. Predstavnik GIZ-a  Robert Bu,  rekao je tom prilikom da „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ predstavlja nov i relativno mlad projekat Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju i prvi koji za ciljnu grupu ima romsku nacionalnu zajednicu i druge marginalizovane grupe. Projekat će biti sproveden u pet lokalne samouprave sa ukupnim fondom od 10 miliona evra i trajanjem do 2022. godine.

Nema komentara

Trenutno nema komentara u vezi Vranje u drugi krug selekcije za realizaciju projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“. Možda želite da dodate Vaš komentar ?

Ostavite komentar