Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

Raspisan Javni poziv za organizovanje Programa stručne prakse

Objavljeno u Društvo

Objavljeno November 15, 2019 Nema komentara


Na osnovu Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2019, Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Vranja za 2019, a u skladu sa Odlukom Gradskog veća o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Vranja za 2019. godinu, Grad Vranje i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuju Javni poziv za organizovanje Programa stručne prakse u 2019 – 2020. godini. Stručna praksa traje u skladu sa zakonom, a najduže 12 meseci i namenjena je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita.  Tokom trajanja stručne prakse Grad Vranje posredstvom NSZ Filijala Vranje, isplaćuje angažovanim licima novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:

-20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem
-18.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem
-16.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem.  Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na oglasnoj tabli grada Vranja, na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Vranje, na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale Vranje i na sajtu grada Vranja www.vranje.org.rs.  Rok za podnošenje zahteva je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Nema komentara

Trenutno nema komentara u vezi Raspisan Javni poziv za organizovanje Programa stručne prakse. Možda želite da dodate Vaš komentar ?

Ostavite komentar