Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

Elektronska dostava resanja o porezu na imovinu

Objavljeno u Ekonomija

Objavljeno July 01, 2020 Nema komentara

Lokalna poreska administracija Gradske uprave grada Vranja obaveštava sve poreske obveznike da je u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, između ostalog, propisano  i da se poreski akt koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave može dostaviti u elektronskom obliku preko jedinstvenog elektronskog sandučića u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu uspostavila je softversko rešenje koje omogućava elektronsko pečatiranje i elektronsko dostavljanje rešenja kojim se utvrđuje porez na imovinu fizičkog lica. Poreskim obveznicima lokalne poreske administracije koji su registrovani korisnici usluga elektronske uprave preko Portala eUprava i kojima je dodeljen  Jedinstven elektronski sandučić, u ponedeljak  29.6.2020 godine,  izvršeno je elektronsko dostavljanje rešenja, umesto dostave rešenja putem pošte koju obavlja JP „Pošta Srbijeˮ. U cilju otklanjanja bilo kakvih nejasnoća, softversko rešenje Lokalne poreske administracije je napravljeno tako da se rešenja dostavljaju ili fizički (preko Pošte) ili elektronski (u elektronski sandučić korisnika Portala eUprave), što znači, ako je poreskom obvezniku rešenje dostavljeno elektronski, neće mu biti dostavljeno fizički, preko pošte. U skladu sa tim, građani Vranja koji imaju registrovan profil na Portalu eUprava dobili su  elektronsko Rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu putem nove usluge elektronske dostave u svoje Jedinstveno elektronsko sanduče na ovom portalu. Elektronska dostava dokumenata (eDostava) u elektronski sandučić omogućava brzu, jednostavnu, pouzdanu i besplatnu dostavu rešenja, dokumenata i obaveštenja građanima Srbije od strane javne uprave. Korišćenjem ove usluge i građanima i javnoj upravi u svakom trenutku dostupan je status poslatih elektronskih dokumenata.

Nema komentara

Trenutno nema komentara u vezi Elektronska dostava resanja o porezu na imovinu. Možda želite da dodate Vaš komentar ?

Ostavite komentar