CDI realizovao projekat “Mapa puteva i prepreka osoba sa invaliditetom“

Centar za društvene integracije je uz finansijsku podršku grada Vranja realizovao projekat „Mapa puteva i prepreka osoba sa invaliditetom“,koji predstavlja istraživanje koje u osnovi oslikava stanje pristupačnosti državnih organa i javnih službi u gradu Vranju (GU, Sud, biblioteka, Centar za socijalni rad, Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, Zdrabstveni centar Vranje, itd.), s ciljem … Continue reading CDI realizovao projekat “Mapa puteva i prepreka osoba sa invaliditetom“