Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

Nacrt Strategije unapređenja položaja mladih za period 2021 – 2025. godine

Objavljeno u Društvo

Objavljeno December 03, 2021 Nema komentara

Kancelarija za mlade Grada Vranja poziva sve zainteresovane građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta Strategije unapređenja položaja mladih za period 2021 – 2025. godine i Akcionog plana za period 2022 – 2024. godine. Komentari, sugestije i predlozi dostavljaju se od 03. do 22.12.2021. godine, u slobodnoj formi na e-mail adresu: kzm.vranje@gmail.com ili poštom na adresu Grad Vranje, Kancelarija za mlade Vranje, Heroja sa Košara br. 1, sa napomenom: „Za javnu raspravu o  Strategiji unapređenja položaja mladih za period 2021 – 2025. godine i Akcionog plana za period 2022 – 2024. godine ”. Sastavni deo ovog javnog poziva je Nacrt Strategije unapređenja položaja mladih za period 2021 – 2025. godine i Akcionog plana za period 2022 – 2024. godine, koji sadrži pregled i analizu postojećeg stanja, viziju odnosno željeno stanje, ciljeve, pregled i opis odgovarajućih mera i akcioni plan. Po okončanju Javne rasprave, biće sačinjen izveštaj o održanoj javnoj raspravi koji će biti objavljen na zvaničnoj internet stranici Grada Vranja.

Nema komentara

Trenutno nema komentara u vezi Nacrt Strategije unapređenja položaja mladih za period 2021 – 2025. godine. Možda želite da dodate Vaš komentar ?

Ostavite komentar