Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

Jos 2 dana za podnosenje prijava za sufinansiranje mera energetske sanacije

Objavljeno u Društvo

Objavljeno August 08, 2022 Nema komentara

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJU SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE  – ISTIČE 10. AVGUSTA. PREDMET SUFINANSIRANJA OBUHVATA ZAMENU SPOLJNIH PROZORA I VRATA NA PORODIČNIM KUĆAMA I STANOVIMA, NABAVKU I INSTALACIJU KOTLOVA NA BIOMASU, ZAMENU POSTOJEĆE ILI UGRADNJU NOVE CEVNE MREŽE, NABAVKU I UGRADNJU TOPLOTNIH PUMPI, I NABAVKU I UGRADNJU SOLARNIH KOLEKTORA. ZA REALIZACIJU OVOG PROJEKTA GRAD VRANJA I UPRAVA ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI IZDVAJAJU 17.353.600,00 DINARA.POPUNJENI, POTPISANI I ODŠTAMPANI PRIJAVNI OBRAZAC U TRI PRIMERKA (JEDAN ORIGINAL I DVE KOPIJE) I PRATEĆA DOKUMENTACIJA DOSTAVLJAJU SE U ZATVORENOJ KOVERTI SA NAZNAKOM: „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA, STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE – NE OTVARATI”, SA PUNOM ADRESOM POŠILJAOCA NA POLEĐINI KOVERTE. PRIJAVA SE PREDAJE LIČNO NA ŠALTERU BR. 1 GRADSKE UPRAVE GRADA VRANJA, U USLUŽNOM CENTRU ILI PREPORUČENO POŠTOM NA ADRESU: GRADSKA UPRAVA GRADA VRANJA, UL. KRALJA MILANA BR.1, 17500  VRANJE. KOMISIJA ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA U VEZI JAVNOG POZIVA ZAINTERESOVANI SE MOGU OBRATITI NA KONTAKT TELEFON 017/402-381 I PREKO E-MAILA: ENERGETSKASANACIJA@VRANJE.ORG.RS

Nema komentara

Trenutno nema komentara u vezi Jos 2 dana za podnosenje prijava za sufinansiranje mera energetske sanacije. Možda želite da dodate Vaš komentar ?

Ostavite komentar